Kraj spustil nový web o chráněných lokalitách evropského významu

 

Kde všude se v Olomouckém kraji vyskytuje chráněný netopýr velký? Jak vypadá koniklec velkokvětý a jak zní ledňáček říční v Litovelském Pomoraví? Pro milovníky přírody spustil Olomoucký kraj nové webové stránky www.kr-olomoucky.cz/natura2000.

Stránky interaktivní formou nabízí základní informace o přírodovědně cenných územích, která jsou v regionu chráněna v rámci soustavy Natura 2000.

„Na webových stránkách si mohou zájemci pustit audiozáznamy a poslechnout si zvuky chráněných ptáků. Najdou zde jak mapy evropsky významných lokalit, tak i mnoho fotografií místní flóry i fauny,“ uvedl k projektu hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Natura 2000 představuje celistvou soustavu chráněných území evropského významu, jejím účelem je ochrana planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (například horské smrčiny, rašeliniště apod.) na území Evropské unie.

Statistiky návštěvnosti

TOPlist

VMO na sociálních sítích

Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i