Volný vstup pro studenty UP

 
 
V úterý 26. srpna 2014 byla v salonku Františka Josefa I. Vlastivědného muzea v Olomouci slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Univerzitou Palackého v Olomouci a Vlastivědným muzeem v Olomouci, příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, v níž obě instituce navazují na smlouvu uzavřenou 15. 4. 2013 a deklarují svůj zájem, ochotu a připravenost spolupracovat při organizaci společných vědeckých, výzkumných a vzdělávacích akcí. Slavnostního aktu se zúčastnili hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, rektor UP prof. Mgr. Jaroslav Miler, M. A., Ph. D., emeritní rektor UP prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.,  a ředitel VMO Ing. Břetislav Holásek
 
Touto smlouvou se VMO zavazuje umožnit všem osobám, které mají status studenta prezenčního studijního programu Univerzity Palackého v Olomouci bezplatný vstup na expozice a dlouhodobé výstavy pořádané VMO, a to vždy každou středu po předchozím předložení průkazu studenta, s výjimkou  komerčních akcí a výstav, na něž VMO stanoví zvláštní vstupné. Návrh umožnit studentům UP volný vstup do Vlastivědného muzea v Olomouci přitom zazněl poprvé na letošním studentském majálesu z úst emeritního rektora univerzity prof. Josefa Jařaba, jehož podpořil hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil. Smlouva mezi UP a VMO je zatím uzavřena na období 1. 9. 2014 až 31. 12. 2015.
 
Spolupráce Vlastivědného muzea v Olomouci a Univerzity Palackého v Olomouci se datuje od roku 2005. V tomto roce začala probíhat v muzeu výuka Univerzity třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci, která trvá doposud. V roce 2012 vzniklo v muzeu kontaktní centrum univerzity, tzv. UPoint. V loňském roce byla ve VMO otevřena stálá expozice Olomoucká univerzita / Universitas Olomucensis. Obě instituce též  spolupracovaly a spolupracují na řadě významných vědeckých a výstavních projektů. Letos to byly např. výstavy Kouzlo starých map (s Katedrou geoinformatiky PřF UP), Na příkrém břehu snu - fotografie prof. Andrewa Lasse (s Katedrou bohemistiky FF UP). Botanické pracoviště VMO v těchto dnech finišuje s přípravou výstavy masožravých rostlin, která je rovněž realizována ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Statistiky návštěvnosti

TOPlist

VMO na sociálních sítích

Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i