Nečekaný nález textilie z mumie Ramesse II.

Upozornění

Fragment textilie z mumie faraona Ramesse II. si mohli návštěvníci Vlastivědného muzea v Olomouci prohlédnout od 29. ledna do 15. března 2014 na výstavě Poklady starého Egypta.

-------------------------------------------------------

Nečekaný nález unikátního artefaktu překvapil odborné pracovníky Historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci. Fragment textilie z mumie Ramesse II. (1279–1213 př. n. l.), nejvýznamnějšího panovníka starověkého Egypta, nalezli při evidenci archivní pozůstalosti dlouholetého muzejního pracovníka Václava Buriana (1921–1998).
Textilii vloženou mezi dvě skleněné tabulky o rozměru cca 21,5 x 14,5 cm doprovází obálka s vysvětlujícím textem: „Z mumie krále Ramsese II. (rukopis mého bratra Richarda Buchty). Poznámkový deník mého bratra hovoří o otevření mumie Ramesse II., jehož se účastnil. Prvního června 1886 se mumie rozbalila za přítomnosti chedíva (...)“ a text dále pokračuje popisem těla zesnulého panovníka.


Richard Buchta (1845–1894), rakouský malíř a fotograf, v 70. letech 19. století cestoval po Africe, kde dokumentoval především život domorodých kmenů v oblasti horního toku Nilu. Na svých cestách se dostal do Súdánu a centrální Afriky, po návratu do Evropy vydal několik studií a spolupracoval s řadou tehdejších badatelů, kterým poskytoval obrazový materiál pro publikační účely.
V roce 1885 se Buchta vydal do Afriky naposledy, navštívil Fajjúm a zřejmě při zpáteční cestě byl 1. června 1886 přítomen rozbalování mumie faraona Ramesse II. v Muzeu egyptských starožitností v káhirské čtvrti Bulak. Jednalo se o mimořádnou společenskou událost, mumie byla v 9 hodin ráno rozbalena za přítomnosti chedíva Mohameda Paši Taufíka a dalších ministrů a zástupců muzea (včetně E. Brugsche a U. Bourianta). Rozbalení královské mumie se neujal nikdo jiný než tehdejší ředitel Památkové správy Gaston Maspero.


Ramesse II. (vládl asi 1279–1213 př. n. l.) patřil nepochybně k nejvýznamnějším vládcům staroegyptských dějin. Po smrti bylo jeho mumifikované tělo uloženo do královské hrobky, jež byla za tímto účelem vybudována ve východní části Údolí králů (KV 7). „Na tomto místě však setrvalo pouze asi do poloviny 10. století př. n. l., kdy si nepříznivá bezpečnostní situace v Západních Thébách vyžádala otevření mnoha královských hrobek a přenesení těl členů královské rodiny a vybraných částí jejich pohřební výbavy na nové, bezpečnější místo, kterým se stala tzv. Královská skrýš v Dér el-Bahrí,“ konstatovala egyptoložka a vědecká pracovnice z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jana Mynářová.
Zavinutí těla zemřelého do plátěných obinadel bylo jen jednou ze součástí mumifikace. Představovalo však poměrně složitý a časově náročný proces, jehož průběh byl úzce spjat s důležitými rituálními úkony. Jednotlivé pruhy obinadel mohly dosahovat délky až 15 metrů. Nicméně celkově mohlo být při mumifikaci použito až několik kilometrů tkaných obinadel.


Ramesse II. patří mezi trojici nejvýznamnějších egyptských faraonů a cokoliv je spojeno s jeho jménem, vyvolává obrovskou pozornost odborníků i milovníků historie této říše. Jsem rád, že je to právě Vlastivědné muzeum v Olomouci, které se může pochlubit podobným nálezem. Ukazuje se, že naše rozhodnutí významně investovat do prostor muzea a jeho vybavení, již několik let po sobě přináší pomyslné ovoce v podobě důležitých nálezů,“ říká hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.


Okolnosti, za kterých se fragment plátna z mumie Ramesse II. dostal z majetku vídeňského malíře a fotografa Richarda Buchty do olomouckého muzea, zůstávají zahaleny rouškou tajemství. „Dnes víme, že část pozůstalosti Richarda Buchty je uložena ve fondu Vědecké knihovny v Olomouci, a nelze vyloučit, že se textilie do muzea dostala právě z knihovny. V polovině 50. let 20. století se osobností Richarda Buchty zabýval olomoucký badatel Mořic Remeš, který jeho pozůstalost studoval, a také v této době byla ve vlastivědném muzeu otevřena výstava zaměřená na starověký Egypt. Na její instalaci se podílel i Václav Burian. Potřebné údaje o osudu této památky však zatím nemáme k dispozici,“ uvedla kurátorka Vlastivědného muzea Markéta Doláková.  


Vlastivědné muzeum v Olomouci plánuje ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem FF UK objevenou textilii podrobit odborným analýzám a zjistit tak více o této památce. „Naším záměrem je také představit tento unikátní předmět veřejnosti, a to ještě v době konání výstavy Poklady starého Egypta / Sbírka Josefa Ferdinanda Habsburského, která potrvá do 15. března 2014. Jde opravdu o příjemné překvapení, které nás v souvislosti s probíhající egyptskou výstavou těší dvojnásob,“ doplnil ředitel Vlastivědného muzea Břetislav Holásek. „Za necelé poslední tři roky je to po nálezu kolekce kreseb Josefa Winterhaldera ml., taběrky polního maršálka Radeckého a obrazu Zvěstování sv. Anně od Petra Brandla již čtvrtý mimořádně významný objev v našich sbírkách,“ dodal ředitel.

 

ČT: Olomoucké muzeum má fragment mumie Ramesse II., unikát v Česku i ve světě

Olomoucké muzeum má fragment mumie Ramesse II., unikát v Česku i ve světě

tv.nova.cz: Unikátní objev! V Olomouci našli kus oděvu faraona Ramesse II.

Unikátní objev! V Olomouci našli kus oděvu faraona Ramesse II.

Český rozhlas: Olomoucké muzeum ukrývalo kus látky z mumie Ramesse II. Nikdo neví, kde se v Česku vzal

O unikátním nálezu ze sbírek olomouckého muzea hovořila ve vysílání Českého rozhlasu egyptoložka Jana Mynářová.

http://www.kr-olomoucky.cz

http://www.metropole-olomouc.cz

vyjádření egyptoložky Jany Mynářové

olomouc.idnes.cz

http://zpravodajstvi.olomouc.cz

http://magazin.ceskenoviny.cz

http://www.zurnal.upol.cz

http://www.halonoviny.cz

http://aktualne.centrum.cz

http://www.tyden.cz

http://www.blesk.cz

http://regiony.impuls.cz

 http://www.novinky.cz

http://olomoucky.denik.cz

http://vecernikol.cz

 Statistiky návštěvnosti

TOPlist

VMO na sociálních sítích

Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i