O moravských zločinech a trestech

Ve čtvrtek 27. dubna otevřelo Vlastivědné muzeum v Olomouci první velký výstavní projekt po skončení rozsáhlé rekonstrukce svých prostor. Nese název O moravských zločinech a trestech a vznikl ve spoluprácí s Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje. Výstava, nad níž převzal záštitu hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, má dvě části, přičemž obě usilují o hlubší poznání zápasu práva s bezprávím, jenž provází lidstvo od jeho civilizačních počátků. „Vítám tento projekt, který přináší hlubší obecné zamyšlení o charakteru člověka a posiluje zároveň povědomí obyvatel našeho kraje o jeho bohaté a nevšední historii,“ uvedl hejtman.

 

V komorním prostředí Handkeho sálu v expozici nazvané Z moravského pitavalu, jejímž autorem je známý regionální historik prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc., z Filozofické fakulty Univerzity Palackého, mají návštěvníci možnost seznámit se s nejzajímavějšími kriminálními případy moravské, zejména pak olomoucké provenience, a to od středověku až po léta první republiky. „Nezbytnou součástí této výstavy jsou exponáty související s torturou a výkonem hrdelních trestů – v dobách, kdy ještě neexistovala vědecká kriminalistika, bylo mučení mnohdy jediným prostředkem, jak donutit pachatele trestného činu, aby se doznal, a drastické veřejné popravy měly mít vedle výkonu absolutní spravedlnosti odstrašující účinek,“ upozorňuje prof. Jiří Fiala.

 

Druhá část výstavy Z historie policie a četnictva na Moravě, jejímž autorem je plk. Mgr. Miroslav Spurný, policejní historik a sběratel, reflektuje vznik a vývoj těchto bezpečnostních sborů od dob rakousko-uherské monarchie po období Protektorátu Čechy a Morava a je instalována v monumentálním sále sv. Kláry.

 

„V červnu 1991 byl přijat zákon o Policii České republiky, který nastavil základní podmínky pro fungování policie v nové demokratické společnosti. Od té doby uplynulo dvacet let. Za toto období prošla policie ve svém vývoji dlouhou cestu. Touto výstavou, která je pořádaná v souvislosti s dvacátým výročím vzniku Policie České republiky, si připomínáme kořeny, ze kterých současný policejní sbor vzešel,“ uvedl ke vzniku výstavy ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje plk. RNDr. Jaroslav Skříčil.

 

„Vedle základních informací o vzniku a vývoji těchto ozbrojených sborů státní správy jsme chtěli odborné i laické veřejnosti představit zejména jejich proměňující se výstroj a výzbroj a troufám si tvrdit, že se nám to podařilo, především díky vstřícnosti řady soukromých sběratelů, v měřítku, jakého dosud žádná instituce v rámci České republiky nedosáhla. Na výstavě je prezentována řada unikátů, které ještě nikdy nebyly k vidění pohromadě,“ doplnil plk. Mgr. Miroslav Spurný. Celkem je na této části výstavy k vidění přes 400 trojrozměrných exponátů, z toho 28 historických uniforem.
„Jsem přesvědčen, že výstava O moravských zločinech a trestech zaujme i ty obyvatele a návštěvníky Olomouce, jimž je jinak historie vzdálena, a že bude dobrým ,počinkem´ pro další aktivity Vlastivědného muzea v Olomouci,“ věří v úspěch tohoto výstavního projektu ředitel muzea Ing. Břetislav Holásek.

 

Výstava, která potrvá až do 16. září 2012 je otevřena denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin. Při této příležitosti vydálo Vlastivědné muzeum v Olomouci také reprezentativní katalog, který na stovce stran přináší nejpoutavější texty z výstavy a na sto padesát barevných i černobílých fotografií.


Statistiky návštěvnosti

TOPlist

VMO na sociálních sítích

Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i