Mezi Východem a Západem

Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí

 

Vlastivědné muzeum v Olomouci – Handkeho sál a Malý sál historické expozice

25. 4. – 11. 8. 2013

 

pořadatelé výstavy

Vlastivědné muzeum v Olomouci                                                 

Muzeum umění Olomouc  – Arcidiecézní muzeum Olomouc

kurátoři

Filip Hradil (Vlastivědné muzeum v Olomouci)

Simona Jemelková (Arcidiecézní muzeum Olomouc)

 

Společný výstavní projekt Muzea umění Olomouc a Vlastivědného muzea v Olomouci navázal u příležitosti 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu na předchozí spolupráci obou institucí v rámci výstavy Olomoucké baroko (2010)

Do projektu výstavy Mezi Východem a Západem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí byla zapojena řada odborných institucí, které se podílely jak na zápůjčkách předmětů, tak na odborném zpracování doprovodného výstavního katalogu (Archeologický ústav AV ČR Brno, Arcibiskupství olomoucké, Muzeum Komenského v Přerově, Národní filmový archiv, Vědecká knihovna v Olomouci, a další). K realizaci projektu významně přispělo Ministerstvo kultury ČR a rovněž Olomoucký kraj.

Výstava prezentovala na tři sta artefaktů z nejrůznějších oblastí od archeologie, uměleckého řemesla, výtvarného umění, numismatiky až po etnografii nebo knižní kulturu. Cílem tak bylo představit bohatou kulturní tradici obou světců v moravském prostředí, která zejména od 18. století nabývala na intenzitě.

 

VIDEOStatistiky návštěvnosti

TOPlist

VMO na sociálních sítích

Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i