Na příkrém břehu snu...

Na příkrém břehu snu….

Od 13. do 30. května 2014 připravilo Vlastivědné muzeum v Olomouci ve spolupráci s Katedrou bohemistiky FF UP v Olomouci výstavu fotografií Andrewa Lasse, který působí jako profesor sociálně kulturní antropologie na Mount Holyoke College v Massachusetts v USA.

Profesor Lass se soustřeďuje především na vývojovou a historickou antropologii, knižní kulturu, kulturní sémantiku, poetiku a naratologii s regionálním zaměřením na Česko a Slovensko. Je členem pražské surrealistické skupiny a fotografii se věnuje od čtrnácti let. Vystavované fotografie pocházejí z let 1990–2008.

Andrew Lass se při svých prvních cestách do Prahy pokoušel zachytit vlastní konfrontaci, transfigurující stav hluboké nostalgie s realitou, kde jediné, co zůstalo z uplynulých dob, byl její rozklad patrný v prohlubování trhlin omítnutých zdí a odmítnutých vzpomínek. Samolibá úzkost a hledání zapomenutého času, které Andrewa Lasse provázely, rychle vedly k odhalení náhodných setkání a ironických příběhů, k nově vznikajícím textům, odrazům a obrazům možného proti skutečnému. Tento chatrný mezičas byl však brzy vystřídán krásně natřenou neskutečností turistického ruchu a tajtrlíků globálního konzumu. Duch místa byl tímto rozdupán a poničen. Lassův zájem o náhodná setkání trhlin a trubek, zdí a zapomenutých anoncí se posléze přenesl na jiná místa a do jiných krajin…

Všechny fotografie jsou zaznamenány ve formátech 35mm nebo 6x7 cm a jsou vyvolány ve vlastní Lassově temné komoře na barytovaný papír. Fotografie nejsou digitálně či jinak upravované.

Vernisáž výstavy proběhne 13. 5. 2014 v 16.30 hodin.

Výstavu doprovodí cyklus přednášek ve dnech 12.–13. 5. a 15.–16. 5., které budou vedeny v angličtině, následá diskuse pak v češtině. Kurz přiblíží posluchačům umělecký a literární směr surrealismu očima básníka, fotografa a vědce. Analýza vlastní tvorby se soustředí na určující struktury a principy rétoriky, o které se opírá poetika, která si zakládá na estetické hravosti, ideové otevřenosti a na prosté imaginaci jakožto neutuchajících nástrojích kritiky pseudomoderní společnosti opité konzumem.

Cyklus přednášek prof. Lasse:

12. 5., 13.15‒14.45 hodin, Seminární pracovna Katedry bohemistiky FF UP, Křížkovského 10, přízemí zadní trakt

13. 5., po vernisáži (tj. přibližně mezi 17.30‒18.00 hodin), expozice Olomoucká univerzita, Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 2. patro

15. 5., 11.30‒13.00 hodin, expozice Olomoucká univerzita, Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 2. patro

16. 5., 11.30‒13.00 a 13.15‒14.45 hodin, expozice Olomoucká univerzita, Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 2. patro

Statistiky návštěvnosti

TOPlist

VMO na sociálních sítích

Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i