Nerostné bohatství Olomoucka

Nerostné bohatství Olomoucka

Vlastivědné muzeum v Olomouci | Mendelův sál 7. 3. 2014 – 16. 5. 2014

VERNISÁŽ: 6. 3. 2014 | 16:30 hod. | Vlastivědné muzeum v Olomouci

 

Výstava Nerostné bohatství Olomoucka prezentuje všechny druhy surovin (rudních i nerudních) těžených v okolí Olomouce i minerály provázející tyto suroviny. Návštěvníci si mohou prohlédnout rovněž originály a kopie map, které souvisejí s těžbou vybraných nerostných surovin. Zajímavou kolekci tvoří četné vynikající fotografie z podzemí dolů i ze současné povrchové situace v jejich okolí a také snímky z řady kamenolomů. Nezbytným doplňkem jsou mikrofotografie vzácných minerálů, které tvoří v přírodě velmi drobné krystalky, pozorovatelné pod silnou lupou nebo dokonce mikroskopem.

Kurátor výstavy, Ing. Pavel Novotný, vedoucí Přírodovědného ústavu VMO, však pamatoval i na vybudování atraktivit navyšujících dokumentační hodnotu výstavy. Kromě těžených surovin je do souboru vystavených předmětům začleněno i několik historických výrobků uměleckého řemesla zpracovaných v olomouckých dílnách. Součástí výstavy je také replika štoly, z níž si návštěvníci budou moci odnést suvenýr v podobě úlomku rudy, případně horniny vytěžené na území Moravy a Slezska. Zajímavostí bude rýžování rudních minerálů v připravené vodní lázni v rýžovací kádi, zapůjčené z Městského kulturního střediska ve Zlatých Horách.

K výstavě jsou připraveny pracovní listy pro širokou veřejnost a školní skupiny. Odpovědi budou slosovány!

Statistiky návštěvnosti

TOPlist

VMO na sociálních sítích

Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i