Ohrožené druhy rostlin

Ohrožené rostliny střední Moravy

 

Od 21. května 2014 se mohou návštěvníci Vlastivědného muzea v Olomouci zblízka seznámit s medovníkem meduňkolistým, kociánkem dvoudomým, hruštičkou okrouhlolistou, ale též dáblíkem bahenním, hadím mordem nízkým či hnilákem smrkovým i dalšími představiteli ohrožených a regionálně významných druhů rostlin střední Moravy. Začíná zde totiž výstava fotografií, kterou připravilo Vlastivědné muzeum společně s Českým svazem ochránců přírody, základní organizací Hořepník z Prostějova, za finanční podpory Olomouckého kraje. Výstava, která se koná pod záštitou Michala Symerského, 2. náměstka hejtmana Olomouckého kraje, ukazuje nejen křehkou krásu široké škály lučních, mokřadních a lesních druhů rostlin, ale upozorňuje též na jejich ohrožení ve volné přírodě.

Území střední Moravy je členité a zahrnuje oblast rovinaté Hané, pahorkatiny i vrchoviny. Pestrost vegetace příznivě ovlivňuje proměnlivá nadmořská výška regionu a rozmanité geologické podloží. „ I při malé rozloze středomoravského regionu zde můžeme vidět rostliny z panonských rovin, karpatských doubrav a lužních lesů v kontrastu s podhorskými druhy z vrchovin. Bohaté je zastoupení jak vápnomilných rostlin na spraších, výchozech prvohorních vápenců či na třetihorních píscích, tak i vegetace na kyselých flyšových horninách,“ uvedla botanička Vlastivědného muzea v Olomouci Veronika Hlinická, která je spoluautorkou výstavy.

Výstava je v muzeu instalována právě v období, kdy jeho návštěvníci mohou obdivovat některé druhy prezentované na fotografiích i ve skutečnosti, a to v Expozici ohrožených druhů rostlin, která vznikla při muzejní Bance semen ohrožených druhů rostlin. „ Hlavním úkolem této banky je získat přiměřené zásoby semen většiny ohrožených a vzácných druhů rostlin České republiky a dlouhodobě je uskladňovat pro potřeby eventuálního posílení nebo úplného obnovení původních populací ve volné přírodě. Využití rostlinného materiálu při testech klíčivosti vedlo k vytvoření neobvyklé ‚živé’ expozice, ve které jsou pěstovány ohrožené druhy naší květeny. U některých z nich je to jedinečná příležitost, jak je vidět v plné kráse v průběhu celého vegetačního období,“ doplnila Hlinická.

Ve středomoravském regionu se nachází Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví a řada maloplošných zvláště chráněných území. Ohrožené druhy se zachovaly i na několika lokalitách, které nemají územní ochranu. „Oblast Hané je intenzivně zemědělsky využívána a mnoho přírodovědně cenných lokalit bylo v minulosti zničeno. To, co se z nich zachovalo, jsou vlastně jenom ostrůvky přírody v kulturní krajině, o něž je potřeba pečovat. To však vyžaduje aktivní přístup a nemalé finanční prostředky. Proto je posláním této výstavy připomenout veřejnosti, jak je důležité chránit květenu i přírodu jako celek,“ osvětlil ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek.

Vernisáž výstavy proběhne 20. května v 17 hodin. Výstava potrvá až do 30. září 2014, přístupná je denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin.

 

Statistiky návštěvnosti

TOPlist

VMO na sociálních sítích

Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i