Srdečný pozdrav z Olomouce

 

Srdečný pozdrav z Olomouce

Více než tři stovky nejstarších pohlednic města, z období tzv. dlouhých adres, se představí na výstavě Srdečný pozdrav z Olomouce, kterou připravilo Vlastivědné muzeum v Olomouci od 12. prosince 2014. Kromě tradičních záběrů na olomoucké dominanty, náměstí a památky se návštěvníci mohou těšit na mnohdy vůbec první vhledy do některých ulic, snímky dnes již neexistujících budov, pomníků, městského opevnění či na sérii pohlednicových reprodukcí uměleckých děl zachycujících olomoucká zákoutí na přelomu 19. a 20. století.

Před koncem 19. století se pohlednice staly běžnou součástí lidské každodennosti. Vznikly postupným vývojem a přetvářením korespondenčního lístku v 70. až 80. letech 19. století. Doslova boom v pohlednicové tvorbě nastal ve druhé polovině 90. let 19. století a trval zhruba desetiletí. Tato éra je nazývána zlatým věkem pohlednic.Zdokonalily se tiskařské techniky, vydavatelé se snažili své výrobky ozvláštnit plastickými reliéfy, skládankami, žertovnými prvky nebo volbou netradičních materiálů (dřevo, březová kůra) či formátů (objevily se pohlednice dvojdílné, trojdílné, obří…).   

 „Na výstavě je prezentováno více než 300 originálů černobílých a kolorovaných pohlednic vyrobených různými tiskařskými technikami (litografie, světlotisk, knihtisk, fotografie), ať už vydaných místními knihkupci a papírníky, nebo pocházejících z produkce zahraničních, zejména německých nakladatelství. Nejstarší pohlednice měly celou zadní stranu vyhrazenu pro adresu a pro známku. Přední strana nesla obrázek a větší či menší prostor pro text. Dnes toto uspořádání nazýváme tzv. dlouhými adresami. Postupem času se ovšem obrázky více a více prosazovaly, až sdělení úplně vytlačily na rubovou stranu a dlouhou adresu vystřídala praktičtější adresa krátká, kterou známe dnes. Na území habsburské monarchie k tomu došlo vládním výnosem ze dne 25. listopadu 1904,“ vysvětlila Mgr. Hana Jakůbková, autorka výstavy a kurátorka sbírky fotografií a pohlednic Vlastivědného muzea v Olomouci.

 „Podnětem k uspořádání výstavy Srdečný pozdrav z Olomouce byla snaha představit veřejnosti část rozsáhlé filokartické sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci, jež čítá přes 42 tisíc inventárních jednotek, a zároveň připomenout letošní 120. výročí nejstarší olomoucké pohlednice z muzejního fondu, která pochází z roku 1894,“  doplnil Ing. Břetislav Holásek, ředitel VMO.

K atraktivním exponátům výstavy Srdečný pozdrav z Olomouce bezpochyby patří oblíbené světlotiskové montáže oživující běžné záběry skupinami rozverných postav, „noční“ pohledy (módní mezi lety 1897­‒1899), komické výjevy vydané u příležitosti zavedení tramvajové dopravy (v roce 1899) anebo hebrejské přání k novému roku. Podrobným čtením sdělení na exemplářích prošlých poštou se návštěvníkům nabízí možnost nahlédnout do nálad, starostí a tužeb pisatelů a pootevřít tak dveře do lidských osudů.

Výstava je doplněna trojrozměrnými exponáty s poštovní tematikou a také interaktivními prvky. Malí návštěvníci si například mohou vyrobit vlastní pohlednici, kterou si odnesou domů nebo přímo na výstavě vhodí do repliky poštovní schránky z dob starého mocnářství. „Schránka bude pravidelně vybírána a nejzdařilejší dětské výtvory se objeví na internetové výstavě na webových stránkách a facebooku muzea. Pro autory vylosovaných pohlednic je po skončení výstavy připravena odměna,“ přislíbil ředitel Holásek.

Výstava nejstarších pohlednic města ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci Srdečný pozdrav z Olomouce potrvá do 8. února 2015, otevřena je denně kromě pondělí a úterý v době od 10 do 17 hodin. V období vánočních prázdnin je otevírací doba muzea změněna tak, aby co nejvíce vyhovovala zejména rodinám s dětmi.                                                                                                                    

Statistiky návštěvnosti

TOPlist

VMO na sociálních sítích

Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i