Tváře Velké války

Ve čtvrtek 4. září 2014 v 16 hodin přivítalo Vlastivědné muzeum v Olomouci posledního rakouského císaře Karla I., který slavnostně otevřel unikátní výstavu Tváře Velké války. Tento výstavní projekt, který vznikl ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války, a to pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila, přibližuje  návštěvníkům život předchozích generací v průběhu čtyř těžkých válečných let jak na frontách, tak v zázemí.

„Jsem velmi rád, že jsem mohl převzít záštitu nad touto unikátní výstavou, která přibližuje realitu a prostředí Velké války. Jedinečnost výstavy podtrhují nejen skutečně vzácné exponáty, ale i možnost dozvědět se zajímavé podrobnosti z průběhu první světové války. Pořadatelé připravili zajímavý program pro širokou veřejnost, ale také speciální nabídku pro žáky a studenty. Věřím, že všichni hosté, kteří do Vlastivědného muzea v Olomouci zavítají, si přijdou na své a ocení autentičnost tohoto projektu. Přeji nejen výstavě, ale i celému muzeu, co nejvíce spokojených návštěvníků,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil.

Prostřednictvím bohaté kolekce uniforem příslušníků rakousko-uherské armády i československých legií, vojenské výstroje a výzbroje většiny do světového konfliktu zapojených armád a rozsáhlého souboru dokumentačního materiálu i dobových fotografií umožňuje výstava Tváře Velké války návštěvníkům nahlédnout do válečných zákopů či vojenských lazaretů, ale i do každodenní reality života mimo frontu. Na výstavě jsou prezentovány předměty ze sbírek několika českých muzeí – kromě Vlastivědného muzea v Olomouci je to zejména Východočeské muzeum v Pardubicích – i předměty zapůjčené od řady soukromých sběratelů

„Mezi nejzajímavější exponáty jistě patří mimořádně cenný soubor uniforem rakousko-uherských důstojníků i řadových vojáků, jež se v muzejních sbírkách vyskytují velmi vzácně a v minulosti byly prezentovány jen sporadicky. Stejně bohatá je i kolekce palných a chladných zbraní a vojenského materiálu,“ uvedl ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislav Holásek. „Hlavní důraz byl při koncipování výstavy i jejím výtvarném zpracování a instalaci kladen na původnost vystavených předmětů a vytvoření co nejvěrnějšího obrazu znázorňované skutečnosti,“ doplnil ředitel. Návštěvník se bude moci seznámit s množstvím dnes již mnohdy neznámých reálií i s předměty, které byly před sto lety součástí života běžného občana. Mnohé z nich přiblíží každodenní realitu Olomouce oné doby.

Připomenuta je mj. i jediná návštěva posledního rakouského císaře Karla I. v Olomouci. Panovník do města zavítal 16. prosince 1917, tedy necelý rok před koncem války. Během krátkého pobytu spojeného s ukončením rozsáhlých restaurátorských prací na zdejším posádkovém kostele Panny Marie Sněžné navštívil místní vojenskou posádku, radnici i nového olomouckého arcibiskupa Lva Skrbenského. Ve slavnostní, ale zkušeností války již výrazně ovlivněné atmosféře se rovněž poklonil vojákům pochovaným na vojenském hřbitově v Černovíře,“ uzavřel Karel Podolský, historik Vlastivědného muzea v Olomouci a kurátor výstavy.

K výstavě je připraven edukační program pro žáky 2. stupně základních škol. Veřejnosti je určen cyklus přednášek zaměřených na problematiku Velké války, který se uskuteční během podzimu, a také pravidelné komentované prohlídky výstavy. Během podzimních měsíců mohou návštěvníci využít volný vstup na výstavu Tváře Velké války v rámci Dnů evropského dědictví  6.‒7. 9.,  ve státní svátek 28. 9. a 28. 10. Studenti prezenčního studijního programu Univerzity Palackého v Olomouci mají každou středu na výstavu volný vstup.

Výstava potrvá do 11. ledna 2015.

 

                                                                       Renáta Fifková, tisková mluvčí VMO

 

 

 

Popiska: Poslední rakouský císař Karel I. při návštěvě Olomouce 16. prosince 1917 (Foto: Státní okresní archiv Olomouc)Statistiky návštěvnosti

TOPlist

VMO na sociálních sítích

Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i