AKCE/ NÁVŠTĚVA - Premiér navštívil VMO

V sobotu 24. 1. 2015 navštívil Vlastivědné muzeum v Olomouci předseda vlády  ČR Mgr. Bohuslav Sobotka. Prohlédl si zde v doprovodu ředitele muzea Ing. Břetislava Holáska a náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovana Rašťáka unikátní výstavu Tváře Velké války. Následně se zúčastnil ve VMO i  besedy se zástupci předních kulturních institucí Olomouckého kraje.

Během tohoto setkání premiér odpovídal na otázky spojené s vícezdrojovým financováním kultury či se zákonem o veřejnoprávních  institucích v kultuře a jeho přípravě. Hovořilo se rovněž o zastoupení regionů v grantové politice státu v oblasti kultury, standardizaci veřejných služeb - přípravě novely zák. č. 122/2000 Sb. nebo o propojení škol a kulturních institucí.

Statistiky návštěvnosti

TOPlist

VMO na sociálních sítích

Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i