Pro badatele

Máte zájem odborně studovat muzejní sbírkové předměty?

Chcete se dozvědět více o sbírkových předmětech uložených v muzeu? Máte možnost je odborně prostudovat. Nutné je pouze předem domluvit badatelskou návštěvu s příslušným odborným pracovníkem (kurátorem) a vzít s sebou platný občanský průkaz pro vyplnění badatelského listu.

Statistiky návštěvnosti

TOPlist

VMO na sociálních sítích

Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i