Expozice

OD KOLÉBKY DO HROBU

  Mezníky života

 

Stálá národopisná expozice, která byla slavnostně otevřena dne 3. prosince 2013 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, je na rozdíl od jiných, v současné době vznikajících expozic, tematická. Návštěvníkovi chce ukázat, jak se člověk v rámci společenství odnepaměti vyrovnával se základními póly lidské existence, kterými jsou narození a smrt. Toto téma bylo pro expozici vybráno záměrně, protože se dotýká každého z nás. Příběh o narození a smrti je zasazen do reálného prostředí hanácké vesnice a hanácké krajiny období 19. století. Cílem bylo návštěvníka vtáhnout do děje tak, aby mohl prožívat základní emoce radosti a smutku, aby se zamyslel nad vnímáním lidské existence kdysi a nyní, a aby pochopil uvažování našich předků a vážil si jejich postoje k životu.

Prostřednictvím zvoleného tématu expozice návštěvníkovi nabízí co nejširší spektrum předmětů „ze života“. Prezentované předměty pochází převážně z fondu Etnografie. Jde o lidový nábytek, předměty domácí potřeby, keramiku, kramářské tisky, lidové umění, kroje a předměty religiózní povahy. Doplňkově se tu objeví předměty z fondů Uměleckého průmyslu, Lékařsko-lékárenského fondu, Lapidária a Hodin. Už z názvu expozice je zřejmé, které předměty může návštěvník očekávat, zároveň jsou zde ale předměty, které překvapí, neboť se běžně nevystavují či nebyla dosud příležitost je v rámci jiných výstav prezentovat. To se týká obřadních textilií, keramiky, předmětů devóční povahy či předmětů souvisejícími s posledními věcmi člověka. Podstatná část sbírkových předmětů pochází ze starých sběrů Vlasteneckého spolku muzejního. Některé předměty byly v natolik havarijním stavu, že jsou vystaveny vůbec poprvé. Přestože je zvolené téma obecné, vzhledem k muzeu jako krajské instituci se expozice ve výběru sbírkových předmětů soustředí na oblast národopisného regionu Haná. Co se týká fondu Etnografie, poprvé v historii muzea byly sbírkové předměty odborně restaurovány renomovanými restaurátory a jejich dílnami.

Expozice je koncipována do tří úseků, které přirozeným způsobem přecházejí jeden do druhého: oddíl „Narození“ - oddíl „Zbožnosti“ - oddíl „Smrti“.

Kuriozitou je postel instalovaná ve světničce v oddílu Narození, která byla vystavena na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895, a snad nejautentičtějším předmětem co se týče nálezu in situ, jsou dveře komory polopatra bývalé hanácké usedlosti s původním domovním požehnáním datované kolem roku 1850.  Nejstarším sbírkovým předmětem v expozici je náhrobní kámen s vročením 1669 ze zrušeného hřbitova na Bělidlech. Sbírkové předměty v jednotlivých oddílech expozice vhodně ukazují na dobovou atmosféru, lidovou víru i barvitou představivost našich předků. Zbožnost, pokora a úcta venkovského člověka 19. století je patrná doslova v každém vystaveném předmětu.

 

Námět a scénář: Mgr. Veronika Hrbáčková; VMO

Napsali o výstavě:

www.olomouc.cz

olomoucky.denik.cz

 

Námět a scénář: Mgr. Veronika Hrbáčková; VMO

 

Tisková konference: 2. 12. 2013, 10.00h Vlastivědné muzeum v Olomouci - Radeckého sál

 

Vernisáž: 3. 12. 2013, 17.00h Vlastivědné muzeum v Olomouci – Sál Václava III.

 

„Dědictví po našich předcích a tradice jsou tím, co nás spojuje s předchozími generacemi a dává nám pevný bod v dnešním složitém světě. S postupující globalizací musíme klást stále větší důraz na lokální vazby, vztah ke své domovině a sounáležitost se svým okolím. Věřím, že nová expozice Vlastivědného muzea v Olomouci ukáže nám i našim dětem, jak se na Hané kdysi žilo, jaké měli tehdejší obyvatelé našeho regionu starosti a jaké předměty denní potřeby je obklopovaly,“ říká k otevření nové expozice hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Snažili jsme se pojmout národopis jiným způsobem, způsobem, který není statický. Jde o expozici vzbuzující emoce, expozici vytvořenou pro všechny, kteří mají zájem o poznání myšlení, pocitů a života našich předků devatenáctého století,“ vysvětluje ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci Ing. Břetislav Holásek.

 

Současná stálá národopisná expozice, která bude slavnostně otevřená dne 3. prosince 2013 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci je na rozdíl od jiných, v současné době vznikajících expozic, tematická. Návštěvníkovi chce ukázat, jak se člověk v rámci společenství odnepaměti vyrovnával se základními póly lidské existence, kterými jsou narození a smrt. Toto téma bylo pro expozici vybráno záměrně, protože se dotýká každého z nás. Příběh o narození a smrti jsme zasadili do reálného prostředí hanácké vesnice a hanácké krajiny období 19. století. Naším cílem je návštěvníka vtáhnout do děje, tak aby mohl prožívat základní emoce radosti a smutku, aby se zamyslel nad vnímáním lidské existence kdysi a nyní, a aby pochopil uvažování našich předků a vážil si jejich postoje k životu.

 

Prostřednictvím zvoleného tématu chceme návštěvníkovi nabídnout co nejširší spektrum předmětů „ze života“. Prezentované předměty pochází převážně z fondu Etnografie. Jde o lidový nábytek, předměty domácí potřeby, keramiku, kramářské tisky, lidové umění, kroje a předměty religiózní povahy. Doplňkově se tu objeví předměty z fondů Uměleckého průmyslu, Lékařsko-lékárenského fondu, Lapidária a Hodin. Už z názvu expozice je zřejmé, které předměty může návštěvník očekávat, zároveň jsou zde ale předměty, které překvapí, neboť se běžně nevystavují či nebyla dosud příležitost je v rámci jiných výstav prezentovat. To se týká obřadních textilií, keramiky, předmětů devóční povahy či předmětů souvisejícími s posledními věcmi člověka. Podstatná část sbírkových předmětů pochází ze starých sběrů Vlasteneckého spolku muzejního. Některé předměty byly v natolik havarijním stavu, že jsou vystaveny vůbec poprvé. Přestože je zvolené téma obecné, vzhledem k našemu muzeu jako krajské instituci jsme se zaměřili ve výběru sbírkových předmětů na oblast národopisného regionu Haná.

 

Co se týká fondu Etnografie, poprvé v historii našeho muzea byly sbírkové předměty odborně restaurovány renomovanými restaurátory a jejich dílnami.

 

Expozice je koncipována do tří úseků, které přirozeným způsobem přecházejí jeden do druhého: oddíl „Narození“ - oddíl „Zbožnosti“ - oddíl „Smrti“.

 

„Kuriozitou je postel instalovaná ve světničce v oddílu Narození, která byla vystavena na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze v roce 1895 a snad nejautentičtějším předmětem co se týče nálezu in situ jsou dveře komory polopatra bývalé hanácké usedlosti s původním domovním požehnáním datované kolem roku 1850.,“ doplňuje kurátorka expozice Mgr. Veronika Hrbáčková .

 

Nejstarším sbírkovým předmětem v expozici je potom náhrobní kámen s vročením 1669 ze zrušeného hřbitova na Bělidlech. Sbírkové předměty v jednotlivých oddílech expozice vhodně ukazují na dobovou atmosféru, lidovou víru i barvitou představivost našich předků. Zbožnost, pokora a úcta venkovského člověka 19. století je patrná doslova v každém díle, které jsme pro Vás vybrali.

 

MgA. Antonín Valenta

 

Oddělení marketingu a prezentace

 

Vlastivědné muzeum v Olomouci • Náhrobní kříž Kateřiny Krésové ze Smržic
  Kolébka
  Koutní skříňka Mohelno
  Sv. Antonín Paduánský
  Vývěsní štít porodní báby Johanny Peltsové
  Anděl ochránce
  P. M. Czenstochovská s patrony smrti sv. Josefem a sv. Barborou
  Bolestný Kristus
 • Poslední soud
  Modlitba v hodině smrti

Statistiky návštěvnosti

TOPlist

VMO na sociálních sítích

Mediální partneři
Vlastivědné muzeum
v Olomouci je
příspěvkovou organizací
zřízenou a financovanou
Olomouckým krajem

Olomouc region Card     Rodinné pasy     Senior Pas

Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc
tel. 585 515 111, fax: 585 515 133, e-mail: vmo@vmo.cz, ID datové schránky: ynwiv3i